Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jarosławiu

.: www. sp7jaroslaw. republika.pl   »»                                                          .:: 37-500 Jarosław, ul. Dolnoleżajska 16 ::.

 
Zagłosuj na nas w Eduseeku!
.

Gazetka szkolna

NR 7 / maj 2003r./
Wiersz na Dzień Matki

W twoich słowach troska, a w oczach niepokój,
Kiedy widzisz na mej twarzy bladość.
O mamo - czymże mogłabym Tobie
Dziś- przy Twym święcie - sprawić radość?
Pocałunkami okryję spracowane ręce
I z głębi serca wdzięczność mą wypowiem.
Słowa to nieudolne- bo słowa dziecięce,
Lecz wiem, że się ucieszysz dziecka słowem.
Dziękuję Ci za wszystkie nieprzespane noce,
Za dni niepokoju, za prace nużące.
Gdyby to dzisiaj było w mojej mocy,
Do nóg bym rzuciła Tobie samo słońce.
Ale wiesz mamo, że to tylko marzenia
Dziecka, które Cię kocha najgoręcej.
Przyjmij więc tylko najlepsze życzenia
I moje całe kochające serce.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ŻYCIU NASZEJ SZKOŁY:

 • Uczniowie klasy IV-VI pod kierunkiem p. W. Buczkowskiej i p.Dyrektora uczcili montażem poetycko - muzycznym rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja
 • Klasa IV zajęła III miejsce w rozgrywkach sportowych "Zwinnościowy tor przeszkód"
 • Uczniowie kl.II i III wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju piłki Nożnej - I etap międzyszkolny, w którym zajęli IV miejsce.
 • Uczniowie klasy I uczestniczyli w jednodniowej wycieczce mającej na celu rozszerzenie posiadanej wiedzy na temat swojego miasta, zgodnie z założeniami programu edukacyjnego "Jarosław - miasto, w którym się urodziłem, uczę się i będę pracować".
 • 26-30 05 odbędą się VIII Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży Jarosław 2003 "Piękny jest ten świat" wezmą w nich udział nasze uczennice: wypracowanie -J.Zielińska, A. Orzechowska, J.Pacuła; recytacja - J. Zielińska, A. Orzechowska, K. Stęchły.
 • Uczniowie kl. I-III i VI gościli panie z Biblioteki Pedagogicznej - p.E.Tkacz i M.Herda, które przeprowadziły lekcje na temat Unii Europejskiej.
 • Uczennice J.Pacuła, J. Zielińska i A.Orzechowska wzięły udział w międzyszkolnym konkursie czytelniczym "Kornel Makuszyński - życie i twórczość", w którym zajęły II miejsce.
 • Nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu ortograficznego "Mistrz ortografii" dla klas I-III ; zwycięzcy to: I miejsce - J.Orzechowska, II- D.Pietluch, III-L.Zając.
 • Odbył się konkurs "Wiersze i piosenki niemieckie"- wyróżnienia otrzymali: w kategorii piosenki - A.Orzechowska, M.Bartnik, J.Pacuła, B.Kowal, J.Malawska; w kategorii wiersz - M.Cygielski, P.Bartnik.
 • Uczniowie klas I-IV uczestniczyli w zabawie sportowej - "Dziś zabawa w sport, jutro olimpiada", zakwalifikowali się na II miejscu w rozgrywkach półfinałowych.
 • Świetlica wzięła udział w konkursie organizowanym przez Przemyski Ośrodek Kultury pod hasłem Bezpieczna Szkoła o tematyce - Przeciwdziałanie niebezpiecznym zjawiskom w szkole. Dzieci wykonywały plakaty różnymi technikami.
 • Udział dzieci ze świetlicy w zorganizowanym przez MOK konkursie zatytułowanym "Świat dziecięcych marzeń"
 • 29 kwietnia z inicjatywy działającego w naszej szkole Klubu H-4, którego założeniem jest doskonalenie się młodych ludzi, odbyła się u nas uroczystość Dnia Ziemi połączona z sadzeniem drzewek. Impreza rozpoczęła się występem artystycznym przygotowanym przez p. mgr B.Jańczak. Z okazji Dnia Ziemi, na zaproszenie pana Dyrektora przybyli leśnicy z Nadleśnictwa Radymno, którzy wystąpili z prelekcją na temat ochrony lasu- mgr inż.Jacek Zyga, mgr inż. Roman Januszczak. Kolejnym etapem imprezy było sadzenie drzewek przywiezionych przez panów z nadleśnictwa. Młodzież szkolna pod kierunkiem leśników posadziła drzewka wokół szkoły i terenu przyszkolnego. Gośćmi naszej szkoły były również panie- mgr Zdzisława Kiełtyka z Wojewódzkiego ośrodka Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju filia w Jarosławiu oraz reporter Gazety Jarosławskiej - p. Joanna Głogowska, autorka artykułu "Pamiętajcie o ogrodach"
 • 10 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Paradzie Schumana organizowanej w ramach tygodnia Unii Europejskiej
 • 10 maja to również dzień Imprezy Rekreacyjno - Sportowej Radawa - Mołodycz zorganizowanej przez Towarzystwo promujące zdrowie i Wójta gminy Roźwienica. Uczestnikami były szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne miasta Jarosławia i okolic. Program imprezy przewidywał konkursy plastyczne, muzyczne, zawody sportowe, gry i zabawy zręcznościowe. Nasza szkoła odniosła duży sukces, zajmując wysokie pozycje w wielu konkurencjach. I miejsce - plakat dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom- K.Marchwiany, P.Wojnar, A.Mucha, M.Kwasowska III miejsce - przeciąganie liny- M.Kwasowska, A.Orzechowska, M.Cygielski, M.Janusz, A.Mroczka, M.Czwałga, K.Mazur, K.Lasek, K.Marchwiany, P.Wojnar II miejsce w rzucaniu kółkiem ringo zdobyły dziewczęta z kl. VI II miejsce w rzucance siatkowej zdobyły M.Kwasowska, E.Koprowicz, M.Czwałga, K.Lasek; I wyróżnienie otrzymała piosenka o zdrowiu
 • zapraszamy chętnych uczniów do udziału w wycieczce kolejką wąskotorową do Dynowa.
 • 26 maja, pamiętajmy o tym szczególnym święcie - Dniu Matki i Ojca.

KILKA SŁÓW O UNII EUROPEJSKIEJ

Unia Europejska to obecnie wspólnota piętnastu państw. Tworzą ją: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Gracja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy. Jej historia sięga początku lat 50. ubiegłego stulecia - wówczas to rządy sześciu europejskich krajów (Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch) postanowiły połączyć swoje siły i wspólnie odbudować zniszczoną po wojnie Europę.

Początkiem dzisiejszej Unii Europejskiej była Europejska Wspólnota Węgla i Stali /EWWiS/ powołana w 1951r. Celem EWWiS było utworzenie wspólnego rynku węgla i stali m.in. poprzez zniesienie ceł importowych i eksportowych oraz ograniczeń ilościowych w przepływie towarów objętych postanowieniami traktatu zawartego między państwami członkowskimi. Sukces i efekty gospodarcze EWWiS wpłynęły na decyzje o rozszerzeniu współpracy na nowe dziedziny.

W 1957 r. Utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą /EWG/ oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej /EURATOM/.
Prawdziwym przełomem stało się jednak podpisanie na początku 1992 r. Traktatu z Maastricht, powołującego Unię Europejską opartą na Wspólnotach Europejskich oraz uzupełnioną o wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, unię monetarną oraz współpracę w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Traktat z Maastricht wszedł w życie 1 listopada 1993 roku.

Jak wyglądają symbole unijne?
Flaga Unii przedstawia dwanaście złotych gwiazd tworzących krąg na ciemnoniebieskim tle. Liczba gwiazd jest stała, nie powiększa się wraz z przyjęciem nowych członków i nawiązuje do symboliki Maryjnej.
Jako hymn europejski wybrano kompozycję Ludwiga van Beethovena do tekstu "Ody do radości" Fryderyka Schillera. Symbolem unijnej waluty - euro- jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami. Z jednej strony znak ten przypomina o antycznych korzeniach cywilizacji europejskiej, z drugiej nawiązuje do podobnie przekreślonych znaków przyjętych dla głównych walut świata - czyli funta brytyjskiego, dolara amerykańskiego i japońskiego jena. Dniem Unii Europejskiej jest 9 maja.
Założycielami wspólnej Europy byli: Robert Schuman/francuski premier i minister spraw zagranicznych/, Jean Monet/francuski dyplomata/, Konrad Adenauer .pierwszy kanclerz demokratycznych Niemiec/, Alcie de Gasperi/ włoski premier i polityk/, Paul Henri Spaak/ belgijski polityk/.
Chcąc przybliżyć swym czytelnikom państwa należące do Unii Europejskiej w kolejnych numerach gazetki będziemy zamieszczać informacje na temat tych państw. Informacje te przygotowała pani Mirosława Malina.

AUSTRIA
Powierzchnia: 83858 km;
Liczba ludności: 8211000;
Stolica: Wiedeń;
język: niemiecki;
Ustrój: republika;
Waluta: euro;
data przystąpienia do Unii: 28.4. 1996;
Graniczy: z Niemcami, Czechami, Słowacją, Węgrami, Słowenią, Włochami i Szwajcarią.

Austria jest krajem alpejskim, jednym z najbardziej górzystych w Europie. Pasma Alp stanowią 70% powierzchni kraju. Jest to kraj rolniczy. W Alpach wypasa się bydło mleczne. Największe miasta Austrii to: Wiedeń, Graz, Linz, Salzburg oraz Innsbruck. Lasy zajmują 45% powierzchni kraju, dzięki którym Austria wytwarza papier i tekturę. Rozwinięta jest również produkcja zapałek, żywicy i terpentyny. Eksploatuje się bogate złoża surowców mineralnych. Austria może poszczycić się wieloma znakomitościami życia kulturalnego:
Przedstawiciele literatury: F. Grillparzer, F. Rajmund, J.N.Nestroy, N.Lenau, E.Hahn;
mistrzowie muzyki: W.A. Mozart, J.Haydn, F. Schubert, J.Brahms, J.Strauss - ojciec i syn;
malarstwo i rzeźbę reprezentują: o.Kokoschka, A.Kubin, F.Wotruba.

Głównym źródłem dochodów szczególnie w Alpach jest turystyka. W zimie króluje narciarstwo, w lecie turyści podziwiają piękno gór.

mgr M.Malina

Deutsch

1. Pisanie na komputerze po niemiecku

Gdzie znaleźć niemieckie litery, takie jak: ß, ü, ö, ä? Jest kilka sposobów poradzenia sobie z tym problemem. Najprościej ustawić język na niemiecki. Można zrobić tak (Win98):
1) Kliknąć prawym klawiszem myszki na granatowej ikonce "PL", znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu.
2) Kliknąć na "Właściwości". Otworzy się okienko "Właściwości: Klawiatura" i podokienko "Język".
3) Kliknąć na dodaj i w okienku "Dodawanie języka" wybrać "Niemiecki (standardowy)", kliknąć na "OK".
4) Kliknąć na "Zastosuj", a następnie na "OK".
Teraz po kliknięciu na granatową ikonkę "PL" (w prawym dolnym rogu) pojawi się menu wyboru języka. Klikamy na "Niemiecki (standardowy)"
Poszczególne litery dostępne będą pod następującymi przyciskami:
ß - -
ü - [
ö - ;
ä - '
Więcej na ten temat w Internecie: www.sp7jaroslaw.republika.pl w dziale j.niemiecki

2. Rozwiązanie konkursu z "Siódemeczki"

W poszczególnych numerach pojawiały się różne zagadki, których rozwiązania zapisane na podpisanych kartkach otrzymywałem systematycznie. Wszystkie zagadki prawidłowo rozwiązała Joanna Pacuła (kl.V), więc zostaje zwycięzcą konkursu ogłoszonego w naszej gazetce szkolnej. Kolejne miejsca, biorąc pod uwagę ilość prawidłowych rozwiązań, zajęły Katarzyna GałuszkaMagda Kwasowska. Gratuluję! Jednocześnie zapraszam do udziału w konkursie w formie testu leksykalno-gramatycznego dla klas V i VI. Dokładny zakres materiału znajdziecie na gazetce w korytarzu.

mgr J.Gałasiewicz

3. Kreuzworträtsel: (Krzyżówka z czasownikami)

1. zaczynać się
2. podarować
3. dostać
4. cieszyć się
5. świętować
6. gratulować
7. życzyć
8. spotykać
9. zapraszać
10. podobać się

beginnen, gefallen, bekommen, wünschen, sich freuen, feiern, gratulieren, einladen, schenken, treffen

Kreuzworträtsel

4. Teksty do samodzielnego czytania (rymowanki)

Frühstück
Auf dem Tisch steht die Butter,
Zucker, Tee und frisches Brot.
Und die liebe, gute Mutter
macht für mich ein Butterbrot.

Monate
30 Tage hat September,
April, Juli und November.
Februar hat 28,
nur im Schaltjahr 29.
Alle anderen ohne Frage
haben 31 Tage.

KONKURS MATEMATYCZNY - ostatni etap

 1. Numerując stronice swojego zeszytu Ela napisała ogółem 119 cyfr. Ile stronic ma zeszyt? Ile razy Ela napisała cyfrę 1/
 2. W małej sali odczytowej wszystkie miejsca były zajęte. W każdym rzędzie krzeseł siedziała jedna dziewczynka, a resztę miejsc zajmowali chłopcy. Wiadomo, że na sali było więcej niż 80 osób, a mniej niż 90. Ilu było chłopców i ile dziewcząt na odczycie?
 3. Na rynku miasta założono park i ogrodzono go ze wszystkich stron parkanem. Park miał kształt kwadratu. Jaka jest powierzchnia parku, jeżeli wiadomo, że cieślom wykonującym parkan zapłacono 16 000 zł? Za metr bieżący parkanu płacono 20 zł.

INTERNET - elektroniczne guru!

INTERNET - jeden z istotnych czynników powstawania "globalnego społeczeństwa", jest to jednak wytwór anglosaski, głównie amerykański. Nieco ponad 80% użytkowników Internetu to Amerykanie, resztę stanowią niemal w całości mieszkańcy Kanady i Meksyku oraz Europy/dane z 1999/. Krytycy Internetu twierdzą, iż jest on rasowo i kulturowo jednorodny, że jest kolejnym "białym medium", które wyraża wartości i interesy wyłącznie zachodniego świata, a w szczególności Ameryki. Podkreśla się, iż Internet jest "zamerykanizowany", jak również jest nośnikiem "amerykanizacji". Poprzez Internet ma miejsce inwazja amerykańskich wartości kulturowych na cały świat. Nie ma przy tym żadnych możliwości kontroli tego zjawiska. Internet został całkowicie zdominowany przez język angielski. Internet większości ludzi kojarzy się z łatwym dostępem do każdego miejsca na świecie. Ludzie ci mają rację, ponieważ w kontakcie z Internetem kategoria przestrzeni geograficznej przestaje mieć jakikolwiek sens. Przestrzeń zostaje "wessana" do wnętrza ekranu komputera i zredukowana do formatu strony internetowej. Jednostka może też w dowolny sposób przemieszczać się poprzez miejsca, kontynenty, społeczeństwa i kultury. Może kreować własną przestrzeń, która odwołuje się do przestrzeni "rzeczywistej", cytuje ją w dowolny sposób, lub nie ma z nią większego związku. Podobnie ma się rzecz z pojęciem czasu, który przestaje odgrywać istotną rolę w umyśle odbiorcy. Wszystko jest dostępne "od razu", a kliknięcie w ikonkę pozwala odbiorcy na szybkie przemieszczanie się od przekazu do przekazu. Internet zmienia również znaczenie przekazu, co wynika z jego fragmentaryzacji. Odbiorca przekazu konfrontuje tysiące sprzecznych ze sobą treści, wartości i informacji. W rezultacie coraz trudniej jest mu oddzielić to co znaczące, od tego co nieistotne. W Internecie, wytwarzane i przekształcane w bezładny sposób znaczenia- przestają mieć znaczenie. W Internecie panuje "zasada natychmiastowości"- w każdy przekaz można wejść "od razu", istnieje też możliwość dowolnego przemieszczania się przez informacje, kultury i społeczeństwa/ w ciągu jednej godziny można odwiedzić kilka miejsc na całej kuli ziemskiej/. Niebezpiecznym zjawiskiem wiążącym się z Internetem jest łatwość dostępu do stron zawierających treści związane bezpośrednio i pośrednio z seksem. Osoba wchodząca w interakcję z przekazem internetowym ma wrażenie, że pornografia jest wszędzie i jest nieustannie prowokowana do kliknięcia w okienko pozwalające na dostęp do stron z pornografią. Internet stanowi forum swobodnego wyrażania opinii i poglądów oraz konstruowania i emitowania przekazów zawierających dowolną treść. Nie ma żadnych formalnych ograniczeń w tym zakresie. Idea wolności słowa jest urzeczywistniana w Internecie w sposób ekstremalny, bowiem w cyberprzestrzeni spotkać można, obok przekazów informacyjnych, edukacyjnych czy rozrywkowych, także i takie, które zawierają pornografię, propagują zażywanie narkotyków, wzywają do przemocy i nienawiści rasowej czy religijnej, uczą konstruować bomby. Do tych przekazów może mieć dostęp, w dowolnym momencie, każdy użytkownik Internetu. Wiele osób i grup uznaje, iż może mieć to negatywny wpływ na zachowania i postawy jednostek w "realnym świecie". Dotyczy to przede wszystkim dzieci i młodzieży, bowiem o ile zakłada się, że dorośli świadomie mogą "wejść lub nie" w dany przekaz internetowy, to młode pokolenie nie ma w tej dziedzinie odpowiednich kompetencji moralnych i intelektualnych. Niewątpliwie przekaz internetowy zawiera wiele plusów jak i minusów. Ułatwia nam dostęp do wielu informacji, pomaga w wielu dziedzinach życia. Jednak mimo korzyści większość wytworów upowszechnianych prze Internet nie stawia pytań o sens życia, propagując wzory konsumpcyjne, przesycone erotyzmem. Młody człowiek nie wiedząc, co robić z wolnym czasem długie godziny spędza przed komputerem. Takie spędzanie czasu wolnego nie daje zadowolenia, powoduje frustrację, promuje nijakość i komercyjność.

A. Stańko, M. Kuchta

Krzyżówka
Krzyżówka

 • .........i tata, czyli rodzice
 • Książka pełna map.
 • Na niej głowa.
 • Władca z koroną.
 • Miejsce zeszycia.
 • Ryba na Wigilię.
 • Budynek dla krów.

J.Pacuła

HUMOR

Przychodzi żółw do jeża - fryzjera mówi:
- Poproszę na jeża.
Jeż na to: No to wskakuj!

Słoń i mrówka wloką się przez pustynię. Żar, upał, ani kropli wody.
- Już nie mogę- jęczy słoń - Umrę z pragnienia!
- Weź się w garść, słoniku! - pociesza go mrówka. - Na najbliższym postoju dam ci łyk wody z mojej manierki...

Miś, zajączek, wilk i lis grają w karty. Lis oszukuje. Po pewnym czasie niedźwiedź wstaje i mówi:
- Ktoś tu oszukuje ! Nie będę pokazywał palcem, ale jak strzelę w ten rudy pysk ....

Na gałęzi wiszą sobie 3 nietoperze i rozmawiają ze sobą.
W pewnej chwili jeden z nich zaniemówił i jak sprężyna stanął głową do góry.
Dwaj pozostali popatrzyli na siebie i jeden z nich:
"Kurcze, znowu zemdlał".

Idzie zajączek lasem i widzi jak krowa włazi na drzewo.
Pyta się: - "Ty krowa po co włazisz na drzewo ?"
A krowa : - "Śliwek chcę trochę pojeść !"
Pomyślał zajączek głupia krowa i poszedł dalej. Po chwili myśli sobie "zaraz, zaraz przecież to była sosna"
Wraca do krowy i mówi: - "Ty krowa ale to jest sosna "
A krowa mu na to: - "Spoko, spoko śliwki mam w torbie !!"

Siedzi Janko Muzykant na wzgórku nad Wisłą i wzdycha:
- Echhh... Bach umarł. - po chwili
- Echhh... Bethoven nie żyje. - i jeszcze po chwili,
- Kurde i ja się coś źle czuje.

REDAKCJA GAZETKI:

E.KOPROWICZ, M.BARTNIK, J. ZIELIŃSKA,K. LASEK, M. KWASOWSKA, K. MAZUR, M. CZWAŁGA M. CYGIELSKI, J. PACUŁA, A. STAŃKO

OPIEKUN:
mgr M.Kuchta

Internetowe wersje gazetki

Wydanie specjalne z okazji Święta Szkoły styczeń 2008

STARSZE WYDANIA:

Rok szkolny 2005 / 2006: kwiecień •  luty, marzec •  styczeń •  grudzień •  listopad •  Rok szkolny 2004 / 2005: czerwiec •  kwiecień •  marzec •  styczeń, luty •  grudzień •  listopad •  wrzesień •  Rok szkolny 2003 / 2004: czerwiec •  maj •  kwiecień •  luty, marzec •  styczeń •  grudzień •  listopad •  październik •  wrzesień •  Rok szkolny 2002 / 2003: czerwiec •  maj •  kwiecień •  marzec •  luty •  styczeń •  grudzień •  listopad

«« wróć


.: 2000 - 2008 SP7 Jarosław :.